Vinaigrette

Vinaigrette se najčešće koristi kao preljev za salate, no može se koristiti i za mariniranje.